تاریخچه شرکت شیمیایی شمین (وایتکس) :

در سال ۱۳۴۲ ماده سفید کننده از آمریکا توسط مهندس رضا تهرانی برای اولین بار وارد ایران شد. پس از تلاش های بسیار و تست های آزمایشگاهی متوالی موفق به تولید این محصول در سطح صنعنی گردید و در همان زمان اولین ماده سفید کننده را با نام وایتکس در بازار دارویی کشور عرضه کرد.
علت استقبال مردم و ماندگاری این مارک تاکنون کیفیت، کارایی، و همچنین مدیریت صحیح آن می باشد.