جرم گیر وایا:

از جرم گیر برای شستشوی سطوح  بسیارکثیف چرب وجرم گرفته استفاده می شود.جرم گیر باعث ضدعفونی کردن واز بین  رفتن۹۹٫۹%جرم وباکتری کلیه سطوح می شود. توجه شود که مایع جرم گیر بر روی سطوح ایجاد کف می کند وقبل از مصرف حتما تکان دهید.

ضامن نظافت وبهداشت خانواده شما

دقت:

لطفا درب بطری را محکم ببندید و در جای خنک ودور از نور نگهداری فرمایید.

از ترکیب با  کلیه شوینده های شیمیایی و ، پودر کف شویی و سفید کنندها جدأ خودداری شود.
هنگام مصرف از دستکش استفاده کنید .(به هیچ عنوان با پوست تماس مسقیم نداشته باشد.)در صورت تماس با پوست فورا محل را با آب سرد شستشو دهید.
از دستر س اطفال دور نگهداریددر صورت نوشیدن این محلول به اشتباه فورا با همراه داشتن ظرف محلول به پزشک مراجعه شود.
توجه :از ریختن بر روی سنگهای مرمری،آهکی وفلزات خودداری نمایید.

  • طریقه مصرف: برای سطوح کوچک از قبیل دستشویی و کاسه توالت تمام سطح را با محلول غلیظ جرم گیر آغشته نموده و پس از ۵ دقیقه با فرچه و آب فراوان شستشو نمایید.
  • برای سطوح بزرگتر مانند کف حمام، توالت و سرویس های بهداشتی سعی شود از محلول رقیق شده جرم گیر ( یک پیمانه جرم گیر + ۱۰ پیمانه آب ) تمامی سطوح را به یک نسبت از این محلول آغشته کرده و پس از ۵ دقیقه آن را با فرچه و آب فراوان شستشو دهید.
  • تاریخ مصرف:بهتر  تا سه سال بعد از تولید مصرف شود.در اندازه های ۱لتیری،۴،لتیری،۱۰لتیری موجود می با شد.