شیشه شوی وایا ( با رایحه خوش) :

با فرمولی جدید راحت پاک می کند و لکه بر جای نمی گذارد. با خرید این محصول می توانید یک تیر دو نشان بزنید؛ پاک کننده عالی و خوشبو کننده محیط کار یا منزل شما.

  • دور از دسترس اطفال نگهداری شود
  • با چشم تماس پیدا نکند
  • بهتر است هنگام مصرف از دستکش استفاده شود.
  • روی سطوح شیشه ای ضد انعکاس نوروصفحات نمایشگر استفاده نشود.
  • توجه بین دمای ۱۰تا ۴۰ درجه سانتیگراد ودور ازتابش مستقیم خورشید نگهداری شود.

ترکیبات:

اتیلن گلایل مونواتیل اتر،ایزوپروپیل الکل،اتانل سدیم لوریل اترسولفات،رنگ آبی۴۲۰۹۰،هیدروکسیدآمونیوم اسانس مجاز آرایشی وبهداشتی،آب دیونیزه شده

طریقه مصرف:

ابتدا نازل را رویSprayقرار داده وشیشه پاکن را از فاصله ۲۰سانتی متری بر روی سطح مورد نظر اسپری نمایید.سپس به کمک دستمال نخی خشک سطح را پاک کنید.