مایع ظرف شویی وایا:

با قدرت پاک کنندگی وکف بالا  بسیار با صرفه برای خانواده ها

ترکیبات:اسید سولفونیک،سدیم لوریل اترسولفات،هیدروکسید سدیم،تری اتانول آمین کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید،اوره،رنگ اسانس،اتیل دی آمین تترااستات متیل کلروایزوتیازولین ۵%(کمپتکس ایزوتیازلینها۵/۱)آب دیولیزه.

  • طریقه مصرف: یک تا دو قطره مایه ظرف شویی وایا را در ظرف کوچک آب بریزید و حل کنید سپس اسفنج را با آب خیس نموده و ظرف ها را بشویید.
  • شرایط نگهداری: بهتر است تا دو سال از تاریخ تولید مصرف شود.
  • در هنگام شستشو با هر مایع ظرف شویی، از دستکش استفاده شود.
  • دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود.
  • دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
  • در دمای ۵ تا ۴۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.